ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

16 ก.ย.

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

 

ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dillenia เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม


 

ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวน เป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา


 

ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaenopsis เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


 

ลีลาวดี หรือลั่นทม เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 

Hibiscus หรือ ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย


 

Padauk ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า


 

Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


 

บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


 

Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์


 

 

ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

Advertisements

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

16 ก.ย.

 

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

Posted on 28/08/2012 by

 

สัตว์ประจำชาติ

ไทย : ช้าง

ลาว : ช้าง

พม่า : เสือโคร่ง

กัมพูชา : กูปรี

ฟิลิปปินส์ : ควายคาราบาว,นกอินทรีฟิลิปปินส์,ปลาชะลิน

มาเลเีซีย : เสือโคร่ง,นกเงือกหัวแรด

อินโดนีเซีย : ปลาอโรวาน่าเอเีชีย,มังกรโคโมโด,เหยี่ยวดงชวา

สิงคโปร์ : เมอร์ไลออน (สิงโตทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์),นกกินปลีสีแดงสด,ปลาแบสนกยูง

เวียดนาม : เสือโคร่ง,ควาย,มังกร

บรูไน : เสือโคร่ง

Hello world!

13 ก.ค.

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!